"Sacramento Autumn"

"Sacramento Autumn"

32" x 40"........... $950

12" x 16"........... $185

 

"Cathedral of the Blessed Sacraments"

"Cathedral of the Blessed Sacraments"

32" x 40"........... $950

12" x 16"........... $185

 

"Fair Oaks Bridge"

"Fair Oaks Bridge"

 

"Crest Winter Light"

"Crest Winter Light"

 

"Evening Capital"

"Evening Capital"

 

"Capitol Morning"

"Capitol Morning"

30" x 42"

 

"River City"

"River City"

10" x 21".............................$225

20" x 42".............................$850

30" x 63".............................$1850

38" x 80".............................$3250

 

"Rainbow Bridge"

"Rainbow Bridge"

12" x 16".........................................$225

16" x 24".........................................$375

30" x 45".........................................$1250

36" x 54".........................................$1850

 

"Capitol West View"

12" x 12".........................................$185

18" x 18".........................................$325

30" x 30".........................................$950

 

 

 

"Alhambra Nights"

"Alhambra Nights"
10" x 16" .................... $ 185
15" x 24" .................... $ 325
25" x 40" .................... $ 950
30" x 48" .................... $1450
 
"Cathedral in the Rain"
"Cathedral in the Rain"
12" x 20".................... $225
18" x 30".................... $375
24" x 40".................... $950
 
"Delta King Midwinter"
"Delta King Midwinter"
 
12" x 15" .................... $185
32" x 40" .................... $950
 
"Esquire Marquee"
"Esquire Marquee"
16" x 12" .................... $185
18" x 24" .................... $325
30" x 40" .................... $950
 
"Esquire Evening"
"Esquire Evening"
12" x 12" .................... $185
18" x 18" .................... $325
30" x 30" .................... $950
 
"Capitol West View"
"Capitol, Northern View"

16" x 14".........................................$185

24" x 21".........................................$325
40" x 35".........................................$950

"Torch Club"

"Torch Club"
16" x 12" .................... $185
24" x 18" .................... $325
40" x 30" .................... $950
 
 

 

"Alhambra Remembered"
10" x 16" .................... $ 185
15" x 24" .................... $ 325
25" x 40" .................... $ 950
30" x 48" .................... $1450
 
"Autumn Morning"
"Autumn Morning"
12" x 16" .................... $185
18" x 24" .................... $325
30" x 40" .................... $950
36" x 48" .................... $1450
 
"Capitol Moonlight"
"Capitol Moonlight"
12" x 16" .................... $185
18" x 24" .................... $325
30" x 30" .................... $950
40" x 40" .................... $1450
 
"Capitol Moonrise"
"Capitol Moonrise"
12" x 12" .................... $185
18" x 18" .................... $325
30" x 30" .................... $950
40" x 40" .................... $1450